Orchester

Akordeónový orchester a jeho obsadenie

Dirigent, umelci a hudobné nástroje

Dirigent: PaedDr. Ivan Mráz, PhD.

Akordeón:
Mgr.art. Peter Berec
Lenka Blaňarová
Katarína Cinová
PaedDr. Jana Dobrocká
Ján Dziak
Mgr.art. Martin Kočiš
Vladimír Košík
Mgr. Lukáš Mackovjak
Mgr.art. Mária Petrovičová
Mgr. Ľubica Sabová
Mgr. Miloslav Stojan
Vierka Stojanová
Mgr.art. Mária Šabaková
Mgr.art. Marek Vengrín
Mgr.art. Miriam Žilková

Kontrabas: Mgr.art. Jozef Novotný
Basový akordeón: Mgr.art. Marián Švoňava

Klávesy: Zoltán Tóth

Akustická a elektrická gitara: Mgr.art. Peter Tomko

Bicie: Jaroslav Bežák