Kontakt

Vedenie spoločnosti

Riaditeľ a umelecký vedúci:
Vladimír Košík
Tel.: +421948140277
Email: info@slovakaccordion.com

Umelecký garant a ŠéfDirigent:
PaedDr. Ivan Mráz, PhD.
Tel.: +421915306892
Email: ivan.mraz@slovakaccordion.com

Dozorná rada

Predseda:
Mgr. Lukáš Mackovjak
Tel.: +421907571651
Email: lukas.mackovjak@slovakaccordion.com

Správca a vedúci archívu:
Mgr.art. Marián Švoňava
Tel.: +421903426997
Email: marossvonava@slovakaccordion.com

Právna subjektivita orchestra
Slovak Akordeon o.z.
Mlynská 28
040 01 Košice – staré mesto
Web: www.slovakaccordion.com

Fakturačné údaje:

IČO: 45783900
DIČ: 2120180722

Banka: Slovenská Sporiteľňa a.s.
IBAN: SK7209000000005080373028
SWIFT: GIBASKBX