O nás

Ide o unikátny projekt novovznikajúceho orchestra, ktorého zakladateľmi sú:
Nevidiaci akordeonista Vladimír Košík

  • trojnásobný laureát medzinárodných festivalov
Vyštudovai hudbu na Košickom konzervatóriu a všetko úsilie venuje umeleckej činnosti až dodnes.

Myšlienka založiť Akordeónový orchester, vzišla z potreby vytvoriť teleso, ktoré umožní akordeónovým umelcom uplatniť sa aj ako interprét a nie len ako pedagóg a teoretik, ako je tomu v súčasnosti. Taktiež je ambíciou aby naša hudba oslovila poslucháčov všetkých vekových kategórií a fanúšikov čo najväčšieho hudobného žánru. Preto chceme posunúť hranice hudobnej produkcie o niečo ďalej a ponúknuť tak našim fanúšikom nezabudnuteľné zážitky z našich koncertov.

Prvý slávnostný galakoncert sa uskutoční v Dome umenia Košice, dňa 09.06.2017 o 19:00 hod.

Zakladatelia orchestra sú zároveň zakladateľmi organizácie Slovak Akordeon o.z. ktorá právne zastupuje toto teleso a je tak partnerom pre médiá a subjekty, ktoré sa rozhodnú podporiť tento unikátny projekt.
Hlavným partnerom pre dodávku hudobných nástrojov pre náš orchester sa stal svetovo uznávaný výrobca vysoko kvalitných akordeónov, spoločnosť Scandalli Accordions s.r.l..

Ďalšie ciele:

Ďalšie projekty ktoré chceme realizovať sú: medzinárodný festival, Akordeónové múzeum a Akordeónová knižnica pre potreby odbornej ale aj laickej verejnosti. Taktiež chceme podporovať akordeónové talenty z chudobných rodín, pri rozvoji ich hudobného nadania.