Festivaly

Akordeón, Bandoneon a prezentácia hudby

História a súčasnosť – Workshop a odborné semináre

V roku 2018 pripravujeme vznik medzinárodného akordeónového festivalu, ktorého súčasťou budú aj 3 koncerty, workshop zameraný akordeónovej problematike a tiež bude sprístupnená prvá expozícia historických akordeónov a predchodca akordeónu, hudobný nástroj zvaný Bandoneon. Toto všetko bude za prítomnosti vynikajúcich akordeónových umelcov a pedagógov. Bližšie informácie o podujatí budeme postupne zverejňovať na webe www.slovakaccordion.com a na našej facebook stránke.